Velkommen til Rødding folkeHøgskole

Når du er fra et av de nordiske land, kan du komme på folkehøgskole i Danmark. For mange er det overraskende billig! Norske elever får støtte fra Statens Lånekasse, og da blir det nesten helt gratis! Se side tre om hvordan du kan søke om støtte.
Ta gjerne kontakt med Rødding Højskole, så hjelper vi deg!

Rødding Højskole er en allmenn høgkole hvor du vil møte unge mennesker fra skandinavia, med mange forskjellige interesser. Vårt allsidige fagtilbud gjør at du har mulighet til å gå enten i dybden eller i bredden på ditt fag. Vi vil utfordre dine intellektuelle og kreative evner, hjelpe med

studievalg og tilrettelegge for studentlivet i Danmark. Dra på Rødding Højskole og skriv deg rett inn i historien. Det første kullet skrev inn navnene sine på høgskolens gamle bornholmerklokke i 1844. Nå er det din tur!

Vi kaller det Rødding Revival!

-